İstatistik Tabloları


1) Düzenlenen Yakıt Alım Defter Sayısı (2004-2020)

2) ÖTV'si Sıfırlanmış Deniz Yakıt Miktarının Yıllar İtibariyle Gemi Cinslerine Göre Dağılımı (2004-2020)

3) ÖTV'si Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Uygulamasında Verilen Teşvik Tutarları Dağılımı (2004-2020)

4) ÖTV'si Sıfırlanmış Deniz Yakıtının Kamu-Özel Sektörel Dağılımı (2004-2020)

5) ÖTV'si Sıfırlanmış Deniz Yakıtının Teslim Yeri Kayıtlarına Göre Değerlendirilmesi (2020)